Sója Miklós

Anyák napja a Kertvárosban

A Huszár-telepi Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola óvodásainak anyák napi műsora a nyíregyházi kertvárosi egyházközségben 2013. május 6-án, vasárnap.

Egyezség született a nyíregyházi iskolaügyben

Egyezségre jutottak a felek a keddi tárgyaláson, így a Nyíregyházi Törvényszék hat hónapig szünetelteti a helyi görögkatolikus iskola bezárását kezdeményező Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyermekeknek Alapítvány, illetve a fenntartó Hajdúdorogi Egyházmegye és az önkormányzat közötti polgári peres eljárást.

A tárgyaláson – amelyen Balog Zoltán emberierőforrás-minisztert is meghallgatták tanúként – kiderült: ha egyik fél sem kéri a per folytatását, akkor október 23-án végleg befejeződhet a per. Balog Zoltán miniszter tanúmeghallgatását az alábbi videón tekintheti meg.

Újra bírósági tárgyaláson vett részt Kocsis Fülöp püspök és munkatársai

2007-ben a nyíregyházi városvezetés úgy döntött, nem kíván pereskedni az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyermekekért Alapítvánnyal, inkább bezáratta a telepi iskolát. A legnagyobb probléma nem is az volt, hogy a diákokat szétszórták a város különböző iskoláiban, hanem az, hogy sem a pedagógusokat, sem a szülőket, sem a diákokat nem készítették fel. Pusztán egy iskolabusszal kívánták megoldani az integrációt.

Az első cigány zarándoklat Máriapócsra

1942. szeptember 13.
Szent Kereszt Felmagasztalásának Ünnepe – az első cigány zarándoklat Máriapócsra

Sója Miklós hodászi parókus visszaemlékezése az első máriapócsi zarandoklatról:

„Ez egy jó iskola!”

A Huszár-telepen is szeptember 3-án, a 2012/13-as tanév első napjának reggelén szólalt meg először az iskolacsengő. Az iskola ünnepélyes tanévnyitója viszont, mely most már önálló intézményként a Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola nevet viseli, néhány nappal később, szeptember 7-én volt.

„Ti nem az Egyház peremét képviselitek most, hanem éppen a központját alkotjátok, az Egyház szívében vagytok.”

Sója Miklós

VI. Pál volt az első, aki különös figyelemmel kísérte a cigányokat és a poméziai zarándoklaton is részt vett velük 1965. szept. 26-án. A címnek idézett gondolata görögkatolikus egyházunk cigánypasztorációs munkájára, Sója Miklós parókus és a hodászi cigányság helyzetére is igaz. S nem véletlenül jutott eszembe ez az idézet a 2012. május 19-én Hodászon tartott ünnep kapcsán, ahol Sója Miklós születésének 100. évfordulójára emlékeztünk.

Felavatták Sója Miklós esperes hodászi emlékhelyét

Sója Miklós hodászi emlékhelye

Felavatták a cigányság felemelkedéséért munkálkodó Sója Miklós görögkatolikus pap tiszteletére emelt emlékhelyet az esperes születésének századik évfordulója alkalmából tartott ünnepségen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Hodászon.

A hodászi magyar és roma hívek által emelt ikonoszlopot Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Egyházmegye püspöke áldotta meg. Az ünnepség keretében a helyi cigány egyházközség kezdeményezésére utcát neveztek el Sója Miklósról.

„A szegényeknek hirdettetik az evangélium!” – Sója Miklós emléknap Hodászon

Meghívó Sója Miklós születésének 100. évfordulója alkalmából 2012. május 19-én tartandó ünnepségünkre!

A cigányok apostola volt

Cigány görögkatolikus hívek az 1950-es években Hodászon

Sója Miklós öröksége Hodászon

Hodász cigány templomának falán március 22-étől márványtábla emlékeztet Sója Miklós (1912-1996) görög katolikus papra, aki 1941-ben kezdte meg pasztorációs munkáját a Szabolcs- Szatmár-Bereg megyei községben.

Sója Miklós életéről

Sója Miklós a hodászi cigány gyerekekkel

Sója Miklós, görögkatolikus pap (Timár, 1912. május 18. – Nyíregyháza, 1996. augusztus 19.)

Édesapja gazdálkodó, édesanyja háztartásbeli, öt gyermekük született. Sója Miklós édesanyja mélyen vallásos volt, nagy hatást gyakorolt rá, ezért választotta a papi pályát. Az elemi iskola négy osztályát Timárban végezte, majd Nagykállóba került gimnáziumba, ahol akkor Ady Lajos volt az igazgató. Az iskola legjobb tanulója volt, már ott tanult latinul és görögül.

Oldalak

Subscribe to RSS - Sója Miklós