Cigánypasztorációban világelső

A magyarországi görögkatolikus egyház – Sója Miklós esperes atyának köszönhetően – a cigánypasztoráció megteremtője.

Miközben minden más felekezet elsősorban már meglévő híveivel volt elfoglalva, a görögkatolikus egyház nem volt rest azok felé is tekinteni, akik a legelesettebbek, akik a társadalom peremén élnek minden tekintetben. Egyházunk nevéhez fűződik Európa, talán a világ első cigány temploma, a liturgia cigány nyelven való végzése, bibliai részek cigány nyelvre való fordítása.

Felavatták Sója Miklós esperes hodászi emlékhelyét

Sója Miklós hodászi emlékhelye

Felavatták a cigányság felemelkedéséért munkálkodó Sója Miklós görögkatolikus pap tiszteletére emelt emlékhelyet az esperes születésének századik évfordulója alkalmából tartott ünnepségen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Hodászon.

A hodászi magyar és roma hívek által emelt ikonoszlopot Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Egyházmegye püspöke áldotta meg. Az ünnepség keretében a helyi cigány egyházközség kezdeményezésére utcát neveztek el Sója Miklósról.

Letette a miniszteri esküt Balog Zoltán

Letette a miniszteri esküt Balog Zoltán

Balog Zoltán, aki az elmúlt két évben a közigazgatási minisztérium társadalmi felzárkózásért felelős államtitkáraként dolgozott, a tárcavezetői posztról lemondott Réthelyi Miklóst váltotta az erőforrás-minisztérium élén.

„A szegényeknek hirdettetik az evangélium!” – Sója Miklós emléknap Hodászon

Meghívó Sója Miklós születésének 100. évfordulója alkalmából 2012. május 19-én tartandó ünnepségünkre!

A görögkatolikus egyház a vádlottak padján?

A görögkatolikus egyház hívei legnagyobb számban Szabolcsban és Borsodban élnek. Igaz, megtalálhatók vagyunk az egész országban, de a többi területre költözők szinte mindegyike innen származik. Hazánk mai területének ez az észak-keleti része a legszegényebb, itt a legnagyobb a munkanélküliség, és itt élnek legnagyobb számban a cigány testvéreink is. Természetes földrajzi és történelmi örökség, hogy a görögkatolikusoknak sok kapcsolódási pontjuk van a cigányokkal, osztoznak velük sorsukban és hitükben, nyomorúságukban és reménységeikben.

A szeretet útján

2012. április 23-án Szent György nagyvértanú ünnepén vendégségbe érkezett Nyíregyházára Böjte Csaba testvér. Öt órától a Szent Atanáz Hittudományi Főiskola zsúfolásig megtelt dísztermében tartott előadást.

Az Együttélés és Megbékélés Fája a püspök udvarában

Az április 14-én frissen felszentelt püspöki székházba invitálta Atanáz püspök atya a miskolci Görögkatolikus Egyetemi és Főiskolai Kollégium hallgatóit. Így a fiatalok megtisztelve érezhették magukat, hogy április 16-án az első vecsernyén jelen lehettek. A szertartást követően püspök atya biztató szavakat intézett a kollégisták felé, miszerint életünk gondjaira mindig találhatnak vigaszt, ha Krisztus Urunkat követjük. Hinni és reménykedni sosem késő, hiszen Tamás is a halottaiból feltámadt Jézussal való találkozása során változott meg, s dobta el kételyeit.

Szent Tamás-nap Szolnokon

A Tamás vasárnaphoz közeli fényespénteken ünnepségsorozat vette kezdetét iskolánkban. A reggeli imaórán imáinkban Szent Tamás apostolhoz fordultunk, aki segít megmutatni nekünk az utat, melyen járni szeretnénk, hogy legyen elég hitünk és kitartásunk a jó harcot megharcolni. Intézményünk védőszentjének ünnepét játékos vetélkedők, ügyességi versenyek tették rendhagyóvá.

„Együtt az Isten tenyerén”

Nagyböjti készületünk célegyenesében – 2012. április 3-án – Nagykedden lelki délutánra gyűltünk össze a nyíregyházi Szent Miklós Görög Katolikus Óvoda és Általános Iskola Huszár téri telephelyén.

Gyermekek, szülők, pedagógusok és kedves vendégeink, együtt örültünk dr. Obbágy László Nyíregyháza kertvárosi parókus atya gondolatainak, amely egyaránt szólt gyermekekhez és felnőttekhez.

Segítségünkre volt ez az elmélkedés e csodálatos felkészülésben, a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére.

Kocsis Fülöp látogatása a miskolci görögkatolikus kollégiumban

A miskolci Görögkatolikus Egyetemi és Főiskolai Kollégium, Cigány Szakkollégium havi rendszerességgel tart lelki gyakorlatot a hallgatók számára. Ezúttal március 20-án Kocsis Fülöp püspök atya tartotta a rekollekciót.

Makkai László atya, a kollégium igazgatója arra kérte püspök atyát, hogy beszéljen az életéről, diákéveiről, fiatalságáról, valamint arról, miként jutott el püspökségéig.

Kommunikációs gyakorlatok Káli-Horváth Kálmánnal a Görögkatolikus Cigány Szakkollégiumban

A miskolci Görögkatolikus Cigány Szakkollégium hallgatói számára Kommunikációs gyakorlatok címmel tartott tömbösített kurzust Káli-Horváth Kálmán március 10-én. A 2011 novemberében, Esztergomban megrendezett országos KRSZH konferencián találkozhattak először Kálmánnal a miskolci szakkollégisták.

Oldalak