Cigánypasztorációban világelső

A magyarországi görögkatolikus egyház – Sója Miklós esperes atyának köszönhetően – a cigánypasztoráció megteremtője.

Miközben minden más felekezet elsősorban már meglévő híveivel volt elfoglalva, a görögkatolikus egyház nem volt rest azok felé is tekinteni, akik a legelesettebbek, akik a társadalom peremén élnek minden tekintetben. Egyházunk nevéhez fűződik Európa, talán a világ első cigány temploma, a liturgia cigány nyelven való végzése, bibliai részek cigány nyelvre való fordítása.

„Nem engedem az iskolát, sem a gyermekek szemében csillogó fényt elvenni!”

„Nem engedem az iskolát, sem a gyermekek szemében csillogó fényt elvenni!” – A Hajdúdorogi Egyházmegye, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Területi és Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közös sajtótájékoztatója a Huszár-telepi görögkatolikus általános iskoláról.

„Az imádság nem megy nyári szünetre”

Mintha csak tegnap lett volna az első évnyitó a Huszár-telepen és máris elrepült egy tanév. Eseménydús, sikeres évet tudhatunk magunk mögött. Örömünket azonban beárnyékolja, hogy nemcsak Jézus Krisztusnak kell számot adni arról, hogy hátrányos helyzetű gyermekek oktatását, Jézus iskolájában való nevelését a lakóhelyükhöz közel felvállaltuk, hanem a bíróságnak is. De ha az „Isten velünk, kicsoda ellenünk?” (Rom 8,31)

Az első osztálykirándulás

Izgatottan várták a keddi napot a Huszár-telepi általános iskolások. Miután minden betűt megtanultak, ez a nap a kirándulásról szólt. Az úticél - a nyíregyházi vadaspark - bár nem volt messze, mégis sokak számára még ismeretlen volt. Az állatpark természetes, szinte háborítatlan környezetben kapott helyet egy tölgyerdő mélyén.

Hálaadó misével köszöntötték a százéves Hajdúdorogi Egyházmegyét

Balog Zoltán Hajdúdorogon

Az alapításának 100. évfordulóját ünneplő Hajdúdorogi Egyházmegyét köszöntő hálaadó szent liturgiát Kocsis Fülöp megyés püspök mutatta be vasárnap, az ünnep alkalmából az Országgyűlés a Görög katolikus hitéhez leghűségesebb város címet adományozta a településnek.

Gyermeknap a „görög sulisoknak”

Gyermeknap a „görög sulisoknak”

2012. június 4-én nagy élményben volt része a Huszár térre járó első osztálynak. Gyermeknapi mulatságra gyűlt össze a GörökKatolikus Általános Iskola apraja-nagyja az erdei tornapályán.

„Kerüljétek a paráznaságot!” (1Kor 6,18)

„Kerüljétek a paráznaságot!” (1Kor 6,18)

A Közéleti Roma Nők Egyesületének szervezésében a prostitúcióról és az emberkereskedelemről tartottak konferenciát a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán 2012. május 31-én.

Lakatos Péter és Balogh Győző görögkatolikus papnövendékek nyilatkozata

görögkatolikus cigánypasztoráció

Mi, a Magyar Görögkatolikus Egyház cigány származású alszerpapjai szomorúan és egyben felháborodva értesültünk a nyíregyházi Huszár-telepi iskola elindítása kapcsán egyházunk ellen indított perről.

Megdöbbenésünk és tiltakozásunk okai között elsősorban saját élettapasztalatunk, illetve a Görögkatolikus Egyház értünk és közösségünkért végzett évszázados munkája áll.

Izrael állam nagykövetének látogatása a Püspöki Hivatalban és a Huszár-telepi iskolában

Ilan Mor, Izrael állam nagykövetének látogatása a Püspöki Hivatalban és a Huszár-telepi iskolában

2012. május 23-án első nyíregyházi útján Ilan Mor Izrael Állam nagykövete felkereste hivatalában Kocsis Fülöp megyéspüspök atyát. A nagykövet úr a centenárium kapcsán érdeklődéssel hallgatta egyházmegyénk és a magyar görögkatolikusság rövid történetét. Miután eljutott hozzá a cigánypasztorációs tevékenységeink híre, nagy örömmel kérdezett annak részletei iránt. Püspök atya egy másik centenáriumról, Sója Miklós atya születésének 100.

„Ti nem az Egyház peremét képviselitek most, hanem éppen a központját alkotjátok, az Egyház szívében vagytok.”

Sója Miklós

VI. Pál volt az első, aki különös figyelemmel kísérte a cigányokat és a poméziai zarándoklaton is részt vett velük 1965. szept. 26-án. A címnek idézett gondolata görögkatolikus egyházunk cigánypasztorációs munkájára, Sója Miklós parókus és a hodászi cigányság helyzetére is igaz. S nem véletlenül jutott eszembe ez az idézet a 2012. május 19-én Hodászon tartott ünnep kapcsán, ahol Sója Miklós születésének 100. évfordulójára emlékeztünk.

„Újra cigányiskola Nyíregyházán?” Nem!

Huszár-telepi iskola

Laborczi Dóra – mint utóbb megtudtuk, a HVG megbízásából – kérdésekkel fordult egyházunkhoz a nyíregyházi Huszár-telepi általános iskola ügyében. A hiteles tájékoztatás végett az alábbiakban közöljük a hozzánk intézett kérdéseit, valamint az oktatásügyi megbízottunk, Dr. Sivadó Csaba által azokra adott válaszainkat.

L.D.: Miért döntöttek úgy, hogy annak ellenére, hogy korábban annak szegregált mivolta miatt bezárt huszártelepi iskola újraindítását vállalják?

Oldalak