Cigánypasztorációban világelső

A magyarországi görögkatolikus egyház – Sója Miklós esperes atyának köszönhetően – a cigánypasztoráció megteremtője.

Miközben minden más felekezet elsősorban már meglévő híveivel volt elfoglalva, a görögkatolikus egyház nem volt rest azok felé is tekinteni, akik a legelesettebbek, akik a társadalom peremén élnek minden tekintetben. Egyházunk nevéhez fűződik Európa, talán a világ első cigány temploma, a liturgia cigány nyelven való végzése, bibliai részek cigány nyelvre való fordítása.

Görögkatolikus kápolnát szenteltek a Zemplénben

Július 29-én, vasárnap Orosz Atanáz püspök exarcha, a Miskolci Apostoli Exarchátus papjai jelenlétében felszentelte Felsőregmec felújított kápolnáját és közösségi házát.

Mikóháza, a kis zempléni község korábban a jelentősebb parókiák közé tartozott, mert népes leányegyházai voltak: Felsőregmec, Mátyásháza, Víly, Vitány és többek között Alsóregmec, ahol több hívő élt, mint az anyaegyházban. A mikóházi lelkésznek így még káplánja is volt. Alsóregmec azonban az önállósodás útjára lépett. A többi leányegyházban nincs, nem is volt görögkatolikus templom.

A roma holokauszt emléknapján

Roma holokauszt megemlékezés 2012

Emlékezni gyűltünk ma össze a nyíregyházi köztemetőben levő holokauszt emlékmű előtt. Emlékezni, fejet hajtani az ártatlanul elhurcolt és megyilkolt romák előtt.

Cigány és Nem Cigány Hívek Találkozója Encsen Szent Illés Próféta Napján

Immár második alkalommal került megrendezésre a Miskolci Apostoli Exarchátus szervezésében a cigány és nem cigány találkozó. Tavaly november 21-én volt az első alkalom, melynek folytatása volt a mostani encsi összejövetel.

A szervezésért és a programok lebonyolításáért hálásan mondunk köszönetet Dr. Petrasevits Dénes főesperes atyának, szeretett családjának, és egyházközségének, valamint megannyi támogatónak, akiket felsorolni is alig tudnánk.

„Reménykedve tekintek a jövő felé”

A keresztény roma szakkollégiumi hálózat is bizonyíték arra, hogy javuló tendencia érzékelhető a hátrányos helyzetűek, különösen a romák felzárkóztatásának területén – vélekedett az Európai Útnak nyilatkozva a miskolci intézmény igazgatója, Makkai László atya. Előző számunkban a debreceni szakkollégiumot mutattuk be, sorozatunkat folytatjuk.

Napközis tábor és játszóház a Szent Tamás Görögkatolikus Általános Iskolában

Július 23-tól augusztus 10-ig élvezhetik a nyári programokat a szolnoki görögkatolikus általános iskola növendékei.

A tábor célja, hogy a gyerekek ne az utcán csellengjenek, rosszalkodjanak, hanem biztonságos helyen, nyugodt környezetben tudjanak egészségesen fejlődni és tanulni. A hátrányos hyelzetű gyerekeket érzelmileg és mentálisan nevelje, és a cigány identitást formálja: segíteni a cigány kisebbséghez tartozó gyermekeket abban, hogy megtalálják, megőrizzék és fejlesszék identitásukat, vállalják másságukat, elfogadják és másoknak is megmutassák a kisebbség értékeit, erősítsék magukban a közösséghez való kötődést.

Mustármag – hittantábor Tuzséron

Mustármag

Egy héttel ezelőtt meghívást kaptam Tóthné Veronikától, hogy látogassam meg őket a táborban. Nem lehetett nemet mondani a meghívásnak, így családommal egy szombat délután elindultunk a Lónyai kastélyba. S bár eltelt egy hét azóta, a táborban szerzett élmények megmaradtak. Megmaradt a centenáriumi himnusz közös éneklése, a gyerekek hite, szeretete, ötletessége. Örömmel és boldogan mesélték a táborbeli élményeiket, a csapatversenyek eredményeit, büszkélkedtek alkotásaikkal, az újonnan tanult énekekkel.

Könyvgyűjtés

Könyvgyűjtés

A Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola (Nyíregyháza, Huszár-telep) iskolai könyvtára gyermek- és ifjúsági könyveket vár!
Kérünk mindenkit, akinek megunt mese, ifjúsági, ismeretterjesztő könyve van, adományozza az iskolának!

A gyűjtés helye:
Az Agora Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodában hétköznap 10-18 óráig (Nyíregyháza, Bercsényi u. 13.)

Felajánlásukat előre is köszönjük!
Az iskola pedagógusai

Cigánymissziós Bizottság alakult az exarchátusban

Atanáz Püspök Atya néhány paptársával együtt Rakacán lakott egy egész héten keresztül, hogy testközelből tapasztalja meg a cigány hívek gondjait, problémáit. Ennek a jelenlétnek utolsó napjaiban került sor a nyár elején megalapított Cigánymissziós Bizottság első alakuló ülésére.

A miskolci Görögkatolikus Cigány Szakkollégium felvételt hirdet

A miskolci Görögkatolikus Cigány Szakkollégium felvételt hirdet a 2012/2013-as tanévre felsőoktatási intézmény NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓI RÉSZÉRE.

Olyan – elsősorban cigány származású – hallgatókat keresünk, akik felsőoktatási tanulmányaik mellett vállalják a cigány és magyar identitásra egyként építő tanulmányi, kulturális és közösségi programokat. Jelentkezhetnek olyan magyar vagy más nemzetiségű diákok is, akik vállalják a szakkollégium értékrendjét, programját.

Amit nyújtani tudunk a szakkollégistáknak:

Püspök atya megvédte a gyerekeket

A Nyíregyházi Törvényszék 2012. június 21-én maratoni tárgyalás után elutasította az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány ideiglenes intézkedés iránti kérelmét. Ezzel jó időre eltávoztak a felhők az egyházunk legfiatalabb iskolája felől. A Jóisten kegyelméből a Huszár-telepi iskola nyugodtan fogadhatja az oda beiratkozott elsősöket. Az Alapítványnak kicsiny iskolánk bezárására irányuló kitartó szándéka - legalább is jó időre - kudarcot vallott.

Oldalak