Budai János diakónus kitüntetése

Hajdúdorog város képviselő-testülete a városnapi ünnepélyes ülésen Budai János diakónus részére Hajdúdorogért Emléklapot adományozott a helyi cigányság körében végzett áldozatos lelkipásztori munkájáért, a példaértékű diakónusi szolgálatáért, a hitélet erősítéséért és a Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházközség közösségi programjainak szervezéséért

„Kezeid teremtettek és alkottak engem – énekli a zsoltáros. A hívő ember jól tudja, hogy Isten keze formálta őt. A hit lényege ennek a szerető kéznek a fölismerése. A misszió pedig abban áll, hogy hozzásegítsük az embereket ehhez a fölismeréshez. Nem könnyű feladat. Azért sem, mert nem vagyunk egyformák, mindenkinek más és más eszközre van szüksége ennek a kéznek, a kéz vezérelte útnak a megtalálásához. Sója Miklós bácsitól csodálatos eszközt tanulhattunk meg: a hétköznapi élet misszióját. Azt tapasztalta, hogy hiába prédikál, beszél az Evangéliumról, ez a cigány embereket nemigen hatotta meg. Elkezdte hát élni közöttük az Evangéliumot. Ez szívükön érintette őket. A szeretetre egyébként is fogékony, egyszerű emberek, amikor saját életükben megtapasztalhatták egy egyszerű pap személyén keresztül az Isten irgalmas szeretetét, attól kezdve tudták, hogy nincsenek elhagyatva, hogy van kéz, amely gondoskodik róluk. Megváltozott az életük, és megváltozott a hitük. Ezen keresztül értették meg, merre van az irány, kihez forduljanak, hol keressék az égi segítséget.” - olvashatjuk Kocsis Fülöp érsek-metropolita atya gondolatait.

A magyarországi görögkatolikus egyház – Sója Miklós esperes atyának köszönhetően – a cigánypasztoráció megteremtője. Egyházunk nem rest azok felé is tekinteni, akik a legelesettebbek, akik a társadalom peremén élnek minden tekintetben. Ennek szellemében végzi a rászabott, embert próbáló, olykor szélmalomharcnak tűnő feladatát Budai János, diakónus a hajdúdorogi cigány közösségben, melyről a következő gondolatokat írta le kitüntetése alkalmából: „Fülöp érsek-metropolita atya 2012-ben diakónussá szentelt Hajdúdorogon, és kinevezett a helyi Görögkatolikus Egyházközség diakónusává. Dalanics Zoltán, parókus úr feladatomnak a roma közösség pasztorációját jelölte ki. Munkámat a Kalkuttai Teréz Anya Általános Iskolában kezdtem, mint hitoktató. Jelenleg is végzem ezt a feladatot. Fokozatosan megismerkedtem a gyermekek családjaival és más roma családokkal is. A roma közösség barátként fogadott és én is annak tekintem őket. Munkám során azt tapasztaltam, hogy anyagi és lelki segítségre szorulnak. A családok együtt tartása érdekében - a gyermekek a saját családjukban maradjanak - nagy erővel és bizakodással fogtam a munkához. A roma családokat az Egyház közreműködésemmel folyamatosan segíti, (élelmiszer, ruha, bútor) rászorultság alapján. Nagy örömünkre a krízis helyzetbe került családokat néhány helyi magyar család is önzetlenül segíti. Legutóbb a debreceni roma szakkollégisták gyűjtéséből 30 családot tudtunk ruhával támogatni. Az elmúlt évben sikeresen pályáztunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett szociális földprogramra. Tavaly 30, ebben az évben 40 családot sikerült támogatnunk kertjeik megművelésében, vetőmagok, művelő eszközök és növényvédő szerek vásárlásával. A program megvalósításával sikerül a rászoruló családok megélhetését segíteni. Életminőségük javul, és növekszik a bevont családok önálló egzisztencia teremtésének esélye. A pályázatot a jövő évre is benyújtottuk. A Pócsi Máriát 2015-ben méltóképpen fogadtuk, mivel környezetüket megtisztítottuk és imádságos lelkülettel kísértük a Székesegyházba. A cigányság vallásosságára jellemző, hogy buzgó Istenhívők és Szűz Mária tisztelők. Ragaszkodnak görögkatolikus hitükhöz. Folyamatos családlátogatásom alkalmával imádkozunk az elhunytaiakért, betegeikért. Rendszeres hitoktatásban részesülnek. Elsőáldozásuk a magyar gyermekekkel együtt történik. Folyamatosan megkereszteltetik gyermekeiket. Halottaikat egyházi szertartással temettetik el, melyet helyi sajátosságként hosszas virrasztás előz meg, ahol én is részt veszek és imádkozva búcsúzunk az elhunyttól. Templomba járásuk még nem kiforrott, ezért lelkesítem őket a rendszerességre. Nagy megtiszteltetés érte a helyi roma közösséget az elmúlt évben, amikor Fülöp érsek-metropolita atya meghívására három diák és egy felnőtt részt vehetett a Rómában megrendezett Roma Világtalálkozón. Nagy élményben volt részünk, mivel Ferenc Pápa személyesen fogadta a zarándokokat. A roma családok szívesen zarándokolnak Máriapócsra, így volt ez tavaly is. A Nagyboldogasszony napi búcsúra zarándokló hajdúdorogi szekeres búcsúsokhoz néhány roma család is csatlakozott saját szekerével. A szeptemberi roma búcsúra 100 fővel mentünk. A roma közösség továbbra is számíthat segítségemre és imáimra a megmaradásuk és felemelkedésük érdekében.”

Bízunk benne, hogy ez a kitüntetés, mint Budai János eddigi erőfeszítéseinek méltó elismerése - egy mérföldkő, mely újabb lendületet ad, fordulópontot jelent a Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházközség és egész Egyházunk cigánypasztorációs munkájában. A Jóisten áldását és Szűz Mária oltalmát kérjük Budai Jánosra, munkájára.

Hajdúdorogi Főegyházmegye

Horváth Zoltán, Egyházközségi képviselő