Tanulmányi hétvége a debreceni roma szakkollégiumban

A szakkollégium alapvető célkitűzése, hogy hozzájáruljon a közéleti feladatvállalás iránt elkötelezett, aktív társadalmi párbeszédet folytató cigány és nem cigány értelmiségiek formálódásához, akik a szakmai kiválóságot ötvözik a társadalmi és szociális kérdések iránti érzékenységgel. A roma szakkollégiumok működésének egyik alapeleme a modulárisan építkező tanulmányi rendszer, melyet az egyes szakkollégiumok szemeszterenként saját szakmai tartalmakkal töltenek meg, egyéni munkaformákban megszervezve. A debreceni Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium október 16-án a közismereti modulon belül tanulástechnikai és tanulásmódszertani ismeretek megszerzését tűzte ki célul a hallgatók elé. Mező Ferenc személyében egy humoros, jól felkészült előadóra találhattunk a témához, aki az esős, borongós időben is le tudta kötni a hallgatók figyelmét több mint hat órán keresztül. Reméljük a megszerzett ismereteket jól tudják majd hasznosítani a szakkollégisták a zárthelyi dolgozatok, beugrók, vizsgák időszakában.
November végén Muri Emese vitakultúra tréninget tart majd a hallgatóknak, decemberben pedig a sokoldalúságáról ismert Káli-Horváth Kálmán tart beszédtechnikát és kommunikációs tréninggyakorlatot. S a megszerzett ismeretek nemcsak a vizsgaidőszakban lesznek hasznosak, de a mindennapi életben is.

Juhász Éva
szakkollégium vezető