Hodász tanúságtétele a„Közös asztal” cigánytábor rendezvényen

Bakay Péter evangélikus cigányreferens meghívásának nagy örömmel eleget téve, 2015. június 19-én este 20 órától a Hodászi Görögkatolikus Cigány Egyházközség fiataljai és paróchusa tartottak történelmi, vallási és kulturális előadást a „Közös asztal” elnevezésű ökumenikus cigány táborban.
A rendezvény a nyíregyházi Luther-kollégiumban zajlott, ahol a cigánypasztoráció bölcsőjét jelentő hodásziak előadása nagy tetszést váltott ki a táborban részt vevő beás vagy épp oláh cigányokból, akik más népcsoportú társaikkal együtt Orosházától Borsod megyéig képviseltették magukat.
A tartalmas műsor után lehetőség nyílt fontos kérdések megbeszélésére, és kölcsönös információcserére is. A fórumot a szervező egyház referensének zárszava követte, s a résztvevők ígéretet tettek arra, hogy látogatásunkat viszonozva ők is ellátogatnak majd Hodászra, a további cigánypasztorációs feladatok közös fejlődése érdekében.

Kanyó Árpád
hodászi paróchus