„A roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására”

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdet „A roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására”

A kultúra olyan, a köznapi ember számára is érthető és élvezhető üzenetet hordoz bármely művészeti ág esetében, ami a másság, az egyediség, jelen esetben a nemzetiséghez tartozás elfogadását és megértését segíti elő. A roma kultúra értékeinek bemutatása hozzájárulhat a negatív megítélés csökkentéséhez, erősítheti a különböző kultúrából származó emberek kölcsönös elfogadását. Emellett a romák számára eszköze lehetne a kulturális örökségük megismerésére, a fiatal nemzedékeknek való továbbadására.

A pályázat közvetlen célja a roma kulturális események megvalósításán keresztül:

  • a cigány nyelv ápolása és fejlesztése;
  • a hagyományok megőrzése, átadása fiatalabb korosztályoknak;
  • a roma kisebbség kulturális örökségeinek és múltjának megismerése (zene, képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, és mások);
  • különböző kultúrából származó emberek kölcsönös elfogadásának elősegítése.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. október 8. 24:00 óra
A rendelkezésre álló keretösszeg: 25.900.000 Ft
A pályázaton igényelhető támogatás összege:
Az „A” komponensre rendelkezésre álló keretösszeg 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint.
„A” komponensre legalább 150.000 és legfeljebb 600.000 forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
A „B” komponensre rendelkezésre álló keretösszeg 15.900.000 Ft, azaz tizenötmillió-kilencszázezer forint.
A komponens keretében pályázónként egy darab rendezvény megszervezésére vonatkozóan lehet pályázatot benyújtani. A támogatás összege települési szintű rendezvények esetén maximum 250.000 Ft, kistérségi szinten 400.000 Ft, megyei szinten pedig 600.000 Ft.

Bővebben: itt.

Címkék: 
2012. október 8 (hétfő)