Sója Miklós öröksége Hodászon

A szerző kutatását Európa legelső cigánypasztorációs kezdeményezése vezetőjének szentelte. Bemutatja születésének pillanatától kezdve, amikor Sója Miklós először ki ment az ún. "kolerásba", és megdöbbenve a látottaktól az egyház missziós lelkületével kezdte meg lelkipásztori munkáját, amelynek a nyelvi, humanitárius, kultúra építő alkotóelemei legalább annyira jelentősek. Sója Miklós nem is sejtette, hogy a XX. századi cigánypasztorációs fordulat egyik első képviselője lett Európában, amely új fejezetet nyitott a cigányság és a katolikus egyház kapcsolatában. Rózsahegyiné Juhász Éva tanulmánya ennek történetét, szépségeit és buktatóit mutatja be.